Mobila verkstäder

Mobila verkstäder

Under senare år har vi prioriterat denna verksamhetsgren och erbjuder nu ett 40-tal mobila enheter. Vid samtliga SweMaints orter finns mobila verkstäder som kan rycka ut och reparera skador på plats – ofta på spåret. En väl utbyggd tjänst som gör oss nästintill rikstäckande. Ombord på våra servicebilar finns utrustning för alla tänkbara scenarier. De mobila verkstäderna är ett viktigt inslag i vår strävan att minimera tid av stillestånd och på så sätt förbättra förutsättningarna och konkurrensförmågan för godstrafik på järnväg jämfört med övriga trafikslag.