Ombyggnad/customisering

Ombyggnad och kundanpassning av vagnar

Customiseringar och ombyggnationer av befintliga vagnar kan ibland vara en lösning att ytterligare öka effektiviteten, förbättra transportekonomin och i förlängningen konkurrenskraften. Vi åtar oss att skräddarsy alla typer av godsvagnar efter uppdragsgivarens önskemål såväl invändigt som utvändigt. Det kan handla om allt från mer omfattande förändringar till mindre specialanpassningar av detaljer. Några exempel är inbyggnad av lastutrustning, ombyggnad till containervagn, omlitterering, återställande av vagnar till ursprungslittra etc.