Teknisk support

Teknisk support

Vi är väl förtrogna med alla typer av godsvagnar som rullar på Europas räls. Vi är också införstådda med såväl nationella som internationella krav på underhåll, trafiksäkerhet och förutsättningar för t ex ombyggnad. Decenniers utveckling av såväl maskinpark, arbetssätt som medarbetare, har gett oss erfarenheter som vi gärna delar med oss av. Utbildning och sakkunnig rådgivning är alltså en självklar del av vår totala kunderbjudande.