Vagnunderhåll

Förebyggande och skadeavhjälpande vagnunderhåll

En avbruten transport kostar tid, pengar och förtroende för alla inblandade, för kunder såväl som för leverantörer och transportörer. Förebyggande vagnunderhåll och skadeavhjälpande reparationer är därför vitala. På våra välutrustade verkstäder har vi såväl maskinpark som kunnande att snabbt leverera service och garantera trafiksäkerheten så att våra uppdragsgivares vagnar är tillbaka på spåret igen efter minsta möjliga stillestånd.